An Đông nhận vận chuyển trên toàn quốc. Hình thức giao nhận sẽ được thống nhất với khách hàng trước khi giao. Đảm bảo hàng hóa giao nhận nhanh, bảo quản .